معرفی دبیرخانه مجمع علمای اخلاق عرفانی

باسمه تعالی

مجمع علمای اخلاق عرفانی جمعیتی از اساتید اخلاقی هستند که با منهج عرفان اهل بیتی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ شروع کردند و در سیر و صیرورت کاری خود با حضور آیت الله کمیلی و مدعوّین از علماء و اساتید اخلاق عرفانی، تصمیمات مؤثری دربارۀ مرام‌نامه، اساس‌نامه و آئین‌نامه کاری اتخاذ شد.
همچنین دیدارهای مفیدی نیز با مدیر حوزه‌های علمیّه آیت الله اعرافی، آیت الله محفوظی و برخی از افراد مؤثر و اساتید اخلاق برگزار شد.
این مجمع با اطلاعات میدانی که دربارۀ محافل اخلاق عرفانی دارد می تواند در مقاطعی که لازم است ابعادی از فعالیّت های خود را به حسب مقتضیات و شرایط مناسب، عمیلاتی کند.
برای مثال اخیراً شخصی معروف به مباحث اخلاقی، در خارج از کشور نسبت به نظام اسلامی و شخص مقام معظم رهبری بی‌مهری کرد، سپس بیانیه‌هایی از سوی خود آیت الله کمیلی و اساتید اخلاق و دبیرخانه علمای اخلاق عرفانی در ردّ ایشان و جواب به شبهات وی صادر شد.
دبیرخانه مجمع علمای اخلاق و عرفان

 

اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram