چارت سازمانی

آیت الله کمیلی خراسانی

آیت الله کمیلی خراسانی

placeholder.png

.......

placeholder.png

....

حسین واثقی غفارکندی

رئیس هیئت مدیره

حسین واثقی

placeholder.png

....

placeholder.png

.....

حجت الاسلام جواد سروری
مدیرعامل مرکز تحقیقاتی توحید

جواد سروری

حسین واثقی غفارکندی

حسین واثقی

c1c51001-85cd-4abd-be36-f823169117ed

محمد اوتادی

944727ce-c136-47d8-842e-84917441f336

الیاس عارفی

placeholder.png

مهدی پارسا

67a5646c-ff0c-4e4d-92e3-58f520e100e5

سیدمحمد نورالدینی

placeholder.png

علی انوری

placeholder.png

حسن لطفی

placeholder.png

مرتضی راستی

042babd2-fd92-4b7f-96ad-06cf1f73aac2

مجتبی صانعی

placeholder.png

کبری حسین زاده

اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram